VELOCITAT MITJA DEL VENT EN Km. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GENER   1,6 1,4 3,2 1,8 1,8
FEBRER   3,3 1,8 2,6 2,8 1,3
MARÇ   2,7 2,3 2,3 2,7 3,5
ABRIL   2,8 2,5 2,8 2,6 2,7
MAIG   3,2 3,4 2,8 2,9 2,2
JUNY 3,4 2,8 3,3 3,5 3,5 2,6
JULIOL 3,1 3,3 3,6 3,6 3,2 3,2
AGOST 2,9 3,1 2,9 3,2 3 2,7
SETEMBRE 2,3 1,7 2,4 2,6 2,3 1,9
OCTUBRE 1,8 1,5 1,5 1,1 1,5 1,7
NOVEMBRE 2,1 1,8 1,2 1,7 0,9 1,1
DECEMBRE 1,2 0,7 0,6 0,9 1,6 0,6
  2,4 2,4 2,2 2,5 2,4 2,1
PLUJA MENSUAL  EN LITRES PER M2 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GENER   39,4 21,4 3,2 45,6 105,8
FEBRER   37,6 12,2 79,4 46,7 85,8
MARÇ   23,4 61,6 66,4 95,6 101,8
ABRIL   59,8 27,4 112 43,8 83,6
MAIG   61,6 35 36,4 20,8 90,8
JUNY 1 36,4 7,2 21,4 18,6 30,8
JULIOL 54 49,2 29,2 14,6 9,2 20,2
AGOST 41,8 38,6 139,2 19,6 23,8 29,8
SETEMBRE 69,6 156,4 52,8 53 37,4 32,8
OCTUBRE 68,7 20,3 56,8 136,5 216,9 230,6
NOVEMBRE 144,4 143,8 64,9 61 8,2 185,9
DECEMBRE 22,7 40,3 4,7 35,9 5,8 11,5
TOTAL 402,2 706,8 512,4 639,4 572,4 1009,4
TEMPERATURA MITJA MENSUAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GENER   8,7 6,8 9,6 5,8 9,1
FEBRER   9,1 6,7 9,5 10,2 5,4
MARÇ   10,8 11 9,6 11,6 9,9
ABRIL   14,3 13,2 12,7 12,7 13,8
MAIG   15,4 18 15,3 17,4 15,9
JUNY 19,2 20,7 21,9 20,3 22,8 20,7
JULIOL 23,7 22,1 25,3 23,5 23,4 23,9
AGOST 22,7 22,3 22,7 23,1 23,7 24,2
SETEMBRE 19,7 20,7 18,8 20,9 18,4 21,3
OCTUBRE 17,7 17,8 15,5 16 17 15,8
NOVEMBRE 10,4 12,8 11,6 11,3 9,6 11
DECEMBRE 7,2 7 9,7 8,3 6,6 8,4
TOTAL   15,1 15,1 15,0 14,9 15,0