2018 PLUJA  Litres-mt2  
GENER 105,8
FEBRER 85,8
MARÇ 101,8
ABRIL 83,6
MAIG 90,8
JUNY 30,8
JULIOL 20,2
AGOST 29,8
SETEMBRE 32,8
OCTUBRE 230,6
NOVEMBRE 185,9
DECEMBRE 11,5
TOTAL 1009,4