2016 PLUJA  Litres-mt2  
GENER 3,2
FEBRER 79,4
MARÇ 66,4
ABRIL 112
MAIG 36,4
JUNY 21,4
JULIOL 14,6
AGOST 19,6
SETEMBRE 53
OCTUBRE 136,5
NOVEMBRE 61
DECEMBRE 35,9
TOTAL 639,4