2019 PLUJA  Litres-mt2 Dies de pluja
GENER 11 1
FEBRER 1,2 0
MARÇ 3,4 1
ABRIL 38,8 5
MAIG 59 5
JUNY 18,2 1
JULIOL 79,2 5
AGOST 33,8 2
SETEMBRE 56,6 5
OCTUBRE 102,4 5
NOVEMBRE 26,8 3
DECEMBRE 110 3
TOTAL 540,4