2010 PROMIG VENT MAX. DIRECCIO
GENER 6,1 70,8 N
FEBRER 7,1 74,0 N
MARÇ 6,7 70,8 N
ABRIL 4,6 46,7 N
MAIG 5,0 41,8 SE
JUNY 5,3 41,8 SE
JULIOL 5,4 56,3 SE
AGOST 5,8 80,5 SE
SETEMBRE 5,0 88,5 N
OCTUBRE 5,7 64,4 N
NOVEMBRE 5,6 53,1 N
DECEMBRE 4,0 45,1 N