2009 PROMIG VENT MAX. DIRECCIO
GENER 6,1 109,4 N
FEBRER 5,8 48,3 N
MARÇ 5,5 62,8 N
ABRIL 6,4 69,2 N
MAIG 5,5 57,9 SE
JUNY 6,3 49,9 SE
JULIOL 6,3 61,2 SE
AGOST 5,2 41,8 SE
SETEMBRE 5,3 53,1 N
OCTUBRE 3,6 43,5 N
NOVEMBRE 5,4 62,8 N
DECEMBRE 5,6 64,4 N