2006 PROMIG VENT MAX. DIRECCIO
GENER 5,7 66,0 N
FEBRER 6,3 67,2 N
MARÇ 7,9 77,2 N
ABRIL 6,3 49,9 SE
MAIG 7,0 57,9 SE
JUNY 7,3 41,8 SE
JULIOL 6,5 41,8 SE
AGOST 7,1 70,8 SE
SETEMBRE 5,4 45,1 N
OCTUBRE 5,4 62,8 N
NOVEMBRE 4,5 62,8 N
DECEMBRE 4,7 48,3 N