2005 PLUJA  Litres-mt2  
MARÇ
ABRIL 1,8
MAIG 64
JUNY 15,5
JULIOL 5,6
AGOST 51,8
SETEMBRE 114,6
OCTUBRE 146,8
NOVEMBRE 71,6
DECEMBRE 7,4
TOTAL 479,1