inici                      Meteogranollers  (desde 2005)      

Maximes i Minimes avui       Dades mensuals        Dades mes pasat        Dades anuals        Dades any pasat   

Estacio Vallromanes

                               

Les dades s'actualitzen cada 10 minuts.

                                                       

      

        

                   

      

     

               

 

Dades enrregistrades els darres 15 anys:

Temp. Mitja:  16.1            Vel. Mitja del Vent:   5,49 Km Hora         Pluja Mitja Anual:  586,5 Litres

Temp: Minima:  -5   Febrer del 2012      Maxima:  40,8   28 de Juny  2019    

Cop de vent Maxim:  109,4 Km   Gener  2009       Mes mes Plujos:  281.6 L. Octubre 2018  

Any mes caluros:   2009            Any mes fred :   2010

Any mes plujos:   2018  amb  1052.5 Litres.     Any menys plujos:  2007    313.9 Litres

Any mes ventos:  2005          Any menys ventos:    2015

 

DADES i GRAFICS ANYS     2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015     2016   2017   2018   2019

Ultima actualitzacio : 26/07/2020